Studie bekräftar: Allt alkoholintag är skadlig

Skriven av Ida Hansson

130 veckor sedan

|

10/12/2021
Vetenskap
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Om du är förtjust i ett gott glas vin eller en kall öl är slutsatsen av denna studie knappast något du kommer att glädjas över.

De flesta är nog medvetna om att alkohol inte är det mest hälsosamma folk kan konsumera, men hade kanske samtidigt tanken att det att hålla sig till ett rimligt antal enheter, per vecka eller månad, förmodligen inte gör så stor skada.

Det finns dock tyvärr indikationer på, att det inte är fallet.

En ny studie har visat att alla former av alkoholkonsumtion och intag kan vara skadligt för hjärnan, även om konsumtionen är på en ganska låg nivå. Till och med måttligt drickande har negativa effekter på en persons hjärnhälsa – det skriver Unilad.

Studien är gjord i Storbritannien, och från vilken man utan större ansträngning kan dra relativt direkta paralleller till Sverige, då man i både kulturer och nationer inte behöver någon speciell anledning till att släcka törsten med de skadliga droppar.

Studien omfattade över 25.000 deltagare, men har enligt Unilad ännu inte granskats av andra forskare, och resultatet är därför inte helt bekräftat än.

Ändå har resultatet av studien lett till debatt om huruvida beslut bör fattas och åtgärder vidtas för att minimera alkoholkonsumtionen i Storbritannien.

Det har till exempel föreslagits att ändra de nuvarande riktlinjerna för vad som anses vara "drickande med låg risk", eftersom studien drar slutsatsen att det inte finns någon säker dos alkohol för hjärnan.

Foto: Shutterstock

Det antogs tidigare att endast vissa delar av hjärnan påverkades av alkohol. Men den här studien visar på att hela hjärnan kan påverkas, och huvudforskaren bakom studien, Anya Topiwala, säger till The Guardian att, "Det finns ingen säker gräns när det kommer till alkohol - allt alkoholintag är skadligt".

 

Topiwala, en ledande klinisk docent vid University of Oxford, och andra forskare undersökte hälsoprofilerna för 25.378 personer från UK Biobank. Denna databas skapades specifikt för att hjälpa forskare att förstå kopplingarna mellan sjukdomar och genetiska eller miljömässiga faktorer - som alkohol.

Och slutsatsen av studien lyder som följer:

Ingen dos alkohol till hjärnan visade sig vara säker. Även måttlig konsumtion är förknippad med mer utbredda negativa effekter på hjärnan än vad som tidigare känts.

Människor som dricker mycket eller har högt blodtryck och BMI kan vara mer mottagliga. Biverkningarna av att dricka verkar vara större än andra modifierbara faktorer. De nuvarande riktlinjerna för "drickande med låg risk" bör ses över för att ta hänsyn till de negativa effekterna på hjärnan.

Enligt Drinkaware avråder brittiska chefsläkare (CMOs) för närvarande från att regelbundet dricka mer än 14 enheter alkohol i veckan – en siffra som, beroende på hur studien tas emot, skulle kunna modifieras och sänkas en hel del.

Forskarna bakom studien har dock inte kunnat ge någon konkret siffra på var gränsen ska gå – eftersom slutsatsen var att även minimala mängder alkohol har effekt på hjärnan.