Gymnasielärare till föräldrar: Kan ni uppfostra era barn?

Skriven av Johanna Frid

399 veckor sedan

|

27/09/2016
Foto: Polfoto arkiv 2013
Foto: Polfoto arkiv 2013
Gränsen är nådd för gymnasieläraren Sonja Poulsen som till vardags ska lära ouppfostrade ungdomar att uppföra sig - istället för att undervisa dem.

Skräp i klassrummet, fötterna på bordet, spel och sms på telefonerna, oroligheter, otaliga toalettbesök, för få inlämnade skrivningar, provocerande beteende och så vidare.

Gymnasieläraren Sonja Poulsen i Danmark önskar att vardagen såg annorlunda ut i hennes klasser. En stor del av tiden går nämligen ut på annat än undervisnin. Därför har hon skrivit ett upprop till landets föräldrar i form av ett läsarbrev till lokaltidningen JydskeVestkysten

- Jag undervisar i första ring och har 20 års erfarenhet. 28-29 unga människor i varje klass som kommer direkt hemifrån hos mamma och pappa. Den obligatoriska grundskolan är slut och ungdomarna har för första gången valt själva vad de vill göra varje morgon. Eller så har kanske mamma och pappa bestämt det, skriver gymnasieläraren som undervisar i kemi, i brevet.

Helt basala saker som förväntas av barn i grundskolans lägsta klasser är sådant som Sonja Poulsen upplever är ett problem i klassrumet på skolan i Esbjerg där hon undervisar. Trots att hennes elever är betydligt äldre.

Sonja Poulsen vill gärna undervisa, men bristande uppfostran från föräldrarnas sida sätter p för hennes planer. Foto: Privat.

- Det helt grundläggande som att få lugn och ro i klassen, att få eleverna att sätta sig på en stol när lektionen börjar, och att få dem att ta med relevant material. Utöver det att sätta stopp för spel, Facebook, musik och annat som är irrelevant för undervisningen. Ja - kära föräldrar - era barn är inte redo för att undervisas när lektionen börjar, skriver Sonja Poulsen.

Även provocerande beteenden och okoncentrerade elever tar mycket tid från undervisningen.

- En elev vill gärna diskutera sina rättigheter och FN's konventioner med mig i samband med att hon skulle hämta vatten mitt i timmen - vilket eleven för övrigt hade fått lov att göra. En handfull elever sitter helt öppet och gör allt möjligt annat på sina datorer, och efteråt kan de förstås inte lösa uppgifterna.

- Elever som inte kan förstå allmän information ser jag naturligtvis djupt i ögonen och upprepar information till. Mitt i timmen är jag tvungen att köra ut en elev som trots upprepade tillsägningar fortsätter störa, skriver Sonja Poulsen.

Sonja Poulsen hoppas att hon en dag i en närliggande framtid har möjlighet att göra sin plikt som gymnasielärare - nämligen att göra en elev så duktig som möjligt i en tid av reformer och massor av utmaningar. Men det kräver en aktiv insats från föräldrarna, understryker den trötta gymnasieläraren med följande bön till alla elevers föräldrar: 

- Kära föräldrar - kan ni uppfostra era barn så att jag kan använda tiden till att lära dem något? avslutar Sonja Poulsen läsarbrevet.