Dagen är här: Nu är det skattefritt

Skriven av Henrik R

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Nu är det skattefritt

Från den 1 juli tar Sveriges regering ett stort steg för att främja elektrifieringen och stödja grön mobilitet.

Regeringen inför en tillfällig skattebefrielse på tre år för laddning av privata elfordon på arbetsplatsen om arbetsgivaren står för elen.

Beslutet är ämnat att uppmuntra arbetsplatser att installera laddstationer och erbjuda sina anställda gratis laddning.

Detta kommer att underlätta för dem som är beroende av att köra till och från arbetet, och kan även göra arbetsplatsen mer attraktiv.

Utöver att främja grön transport, kommer upphävandet av förmånsbeskattningen även att minska de administrativa bördorna för arbetsgivare.

Arbetsgivarna kommer inte längre att behöva beräkna förmånsvärdet för de anställdas privata resor om de har erbjudit att ladda de anställdas elfordon.

De fordon som omfattas av denna nya regel inkluderar klass I-personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och cyklar.

Sveriges regering hoppas att denna policy kommer att påskynda övergången till gröna transportalternativ, vilket är en nyckelkomponent i landets insatser för att bekämpa klimatförändringar.