Nöjesparken Gröna Lunds återöppning skjuts upp med två dagar

Skriven av Henrik R

Gröna Lund nöjespark har meddelat att återöppningen av sina attraktioner skjuts upp med två dagar. Trots planer på att öppna på måndag kommer parkens attraktioner, spel och försäljningsställen nu att återöppna först på onsdag.

Enligt Jan Eriksson, Gröna Lunds VD, kommer parken under måndagen istället att fungera som en promenadpark för de som önskar njuta av området i stillhet. Eriksson säger att detta är ett viktigt steg i återöppningen efter olyckan med berg-och-dalbanan Jetline.

Olyckan inträffade vid lunchtid i söndags där en kvinna tragiskt omkom och nio personer fördes till sjukhus. Sedan dess har parken hållits stängd för att stödja anställda, bidra till utredningar och finnas till hands för de anhöriga.

Eriksson förklarar att det har varit svårt att kontrollera vilka som befann sig i det olycksdrabbade tåget på grund av att vården, som tog hand om personerna efter olyckan, inte lämnar ut kontaktuppgifter. Dock är parken nu i kontakt med alla inblandade parter och erbjuder stöd.

Vidare har kritik uppstått angående parkens utbildning kring kontrollerna, där anställda upplevt osäkerhet. Eriksson tar kritiken på allvar och meddelar att de kommer att gå igenom sitt interna utbildningsmaterial och genomföra extra kontroller av attraktionerna.

Utredningar kring olyckan pågår för närvarande, både från Statens haverikommission, en åklagarledd polisutredning, samt parkens egen interna utredning. Enligt Eriksson är dessa utredningar fortfarande i ett tidigt skede.

Parkägarna, Parks and Resorts, har meddelat att Jetline kommer att hållas stängd på obestämd tid. Christer Fogelmarck, VD på nöjesparkens ägare Parks and Resorts, uttryckte att deras organisation hanterar fortfarande en kris och därför har de beslutat att Jetline kommer att förbli stängd tills vidare.