Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nu ökar våldet mot kvinnor.

December och januari är de månader på året då flest kvinnor polisanmäler våld från personer de känner.

Det är dock långt ifrån alla som söker den hjälp och det stöd som finns tillgänglig.

"Det är inte ovanligt att fler söker hjälp efter ledighet. Jag noterade det exempelvis efter semestermånaderna i somras", säger Hanna Sjögren till Mosaik.

Tjej- och kvinnojourerna får in fler fall av våld och övergrepp mot kvinnor och barn under julen.

Den ökade arbetsbelastningen innebär i sin tur att det i vissa fall kan dröja flera veckor innan utsatta kvinnor och barn får hjälp.

Vi får aldrig sluta prata om våldet som sker i hemmet. Polisen måste fortsatt få resurser till att arbeta förebyggande och förhindra att kvinnor misshandlas till döds, skriver Aftonbladet.

Var femte ungdom i åldern 16–24 har utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner – och unga tjejer uppger oftare att de har blivit utsatta för våld i en nära relation än kvinnor över 25 år.

Under 2020 dödades 13 kvinnor av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med. Antalet fall var en minskning med 3 fall jämfört med året innan, skriver NCK.UU

Det ökade trycket över jul innebär att de som arbetar på kvinno- och tjejjouren inte hinner med att hjälpa alla. I vissa fall kan det dröja flera veckor innan utsatta kvinnor och barn får hjälp.

"Vi behöver bli fler för att belysa att mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem", säger Tania Karanja til SVT.