SMHI varnar: Kraftiga regn kan leda till lokala översvämningar

Henrik R

50 veckor sedan

|

30/06/2023
Inrikes
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Stora regnmängder förväntas i delar av sydöstra och sydvästra Norrland från fredag kväll till lördag eftermiddag, vilket kan orsaka lokala översvämningar.

Enligt meteorologer, kommer ett regnområde att röra sig in söderifrån från fredag kväll och kan ge stora mängder regn. Natt mot lördag och lördag morgon väntas regnet intensifiera, med lokala områden upplever skyfallsliknande regn.

Under lördag eftermiddag ska regnet sakta avta, men fortsätter i en lägre intensitet under helgen.

Det förväntade kraftiga regnet kan potentiellt orsaka stora störningar, med trafiken som kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risken för översvämningar av källare, dagvattensystem, vägar och viadukter är också förhöjd.

De mest drabbade områdena inkluderar den östligaste delen av Jämtlands län, södra Västernorrlands län samt den nordligaste delen av Gävleborgs län.

De mellersta delarna av Jämtlands län samt den västligaste delen av Västernorrlands län kan också uppleva stora regnmängder.

De boende i de drabbade områdena uppmanas att vara försiktiga och förberedda på eventuella störningar.

För att hålla sig uppdaterade om väderförhållandena, bör man regelbundet kontrollera lokala väderprognoser och officiella uttalanden.