Estrella återkallar chips - Ät inte det

Skriven av Henrik R

Estrella tar tillbaka sin produkt Ugnsbakade Chips Sourcream & Onion 125g från marknaden, med ett bäst före-datum på 2023-10-16. Detta på grund av att produkten felaktigt innehåller gluten, vilket inte specificerats i ingredienslistan.

Gluten är en känd allergen som enligt regelverk ska framhävas i ingrediensförteckningen. Trots att Ugnsbakade Chips Sourcream & Onion 125g:s förpackning indikerar att produkten kan innehålla spår av gluten, har Estrella nu funnit att produkter som släppts på marknaden har fel innehåll och faktiskt innehåller gluten.

De berörda produkterna är Ugnsbakade Chips Sourcream & Onion 125g, med artikelnummer 30200.

Specifikt handlar det om batchnumret LA234.17B, packat mellan klockan 02:45 och 04:15, med ett bäst före-datum på 2023-10-16 (16.10.23). Exempel på text som kan hittas på baksidan av förpackningen är: LA234.17B03:17 16.10.23.

Detta problem uppstod i en av Intersnacks fabriker i Tyskland, där fel produkt packades i påsarna för Ugnsbakade Chips Sourcream & Onion 125g.

Felet upptäcktes inte vid ankomsten till Estrellas lager.

Estrella och Intersnack Group arbetar nu för att se över sina rutiner för att förhindra att liknande fel upprepas i framtiden.

Företaget beklagar det inträffade och uppmanar konsumenter med celiaki eller överkänslighet mot gluten att kasta berörda produkter. De som drabbats uppmanas att kontakta Estrellas konsumentkontakt för ersättning.