Google Bard äntligen tillgänglig i Sverige

Skriven av Henrik R

47 veckor sedan

|

16/07/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Google Bard äntligen tillgänglig i Sverige.

Efter en lång väntan har Google Bard, en AI-tjänst och konkurrent till Chat GPT, äntligen lanserats i EU, inklusive Sverige. Lanseringen följde en period av osäkerhet kring huruvida Googles datahantering uppfyllde EU:s strikta krav.

Med lanseringen i EU introduceras Bard nu på 40 nya språk, inklusive svenska. Dessutom kan Bard växla mellan fem olika tonlägen när den kommunicerar på engelska, inklusive enkel, kort, lång, formell och informell.

Utöver de nya språken har Bard också utökat sin förmåga att exportera kod. Google förväntar sig att Bard kommer att göra stora framsteg när det gäller att generera kod och lösa matematiska problem. Trots dessa framsteg betonar Google att Bard fortfarande är tidigt i sin livscykel och att informationen kan vara felaktig eller inaktuell.

Google hoppas att med fler användare kommer Bard att kunna minska det försprång som Chat GPT har, både i antalet användare och i kvaliteten på de svar den genererar. Framtiden får visa om och när detta kommer att ske.

Har du redan provat Google Bard? Har du några tips på kreativa användningsområden? Dela gärna med dig i kommentarerna!