Ny studie avslöjar: Social interaktion förlänger livet

21/11/2023 11:21

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En omfattande brittisk studie har belyst sambandet mellan social interaktion och livslängd.

Mest läst idag

Forskningen, som involverade svar från över 450.000 deltagare med en genomsnittsålder på 36 år, har gett insikter i hur sociala aktiviteter och relationer påverkar människors hälsa och livslängd.

Deltagarna i studien, som rapporterats av Vetenskapsradion, besvarade frågor om deras sociala vanor, inklusive frekvensen av möten med nära och kära och känslor av ensamhet.

Efter en uppföljningsperiod på 12,6 år analyserades resultaten för att förstå sambandet mellan ensamhet och dödsrisk.

Resultaten visade att social isolering hade den starkaste kopplingen till ökad dödsrisk.

Individer som inte deltog i gruppaktiviteter eller hade regelbundna interaktioner med nära och kära löpte en högre risk att dö.

Lena Dahlgren, professor i socialt arbete vid Högskolan i Dalarna, understryker vikten av dessa resultat.

"Denna studie bekräftar att sociala relationer är extremt viktiga. Det är en central folkhälsofråga som har stor inverkan på vår hälsa och överlevnad," förklarar Dahlgren i en intervju med Vetenskapsradion.

Denna forskning, som publicerats i BMC Medicine, ger viktiga insikter för vård- och äldreomsorgssektorn, särskilt i hur man kan stödja individer som upplever ensamhet.

Studiens resultat betonar behovet av att främja sociala interaktioner som en del av en hälsosam livsstil.