Nya åtgärder mot gängrekrytering av barn: Regeringen föreslår fotboja

20/11/2023 16:37

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nu föreslår regeringen fotboja.

Mest läst idag

I en nyligen genomförd pressträff avslöjade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, tillsammans med Christian Carlsson (KD) och Juno Blom (L), ett nytt åtgärdspaket för att bekämpa gängvåldet, särskilt fokuserat på att förhindra rekryteringen av barn till kriminella nätverk.

Denna utveckling kommer i kölvattnet av ökande oro över att gängkriminella blir allt yngre och brotten de begår allt grövre.

Regeringens senaste siffror visar att 1725 minderåriga har rekryterats av gängen. En rapport från Brå i början av november bekräftade att rekryteringsprocessen kan vara snabb, ibland tar det mindre än en dag, och ofta riktar den sig mot barn i åldern 12–15 år.

Denna rekrytering ses som en central faktor i det eskalerande våldet.

Det nya åtgärdspaketet syftar till att stärka det brottsförebyggande arbetet och förbättra samordningen mellan olika myndigheter. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

En av de mest framträdande åtgärderna är utredningen av möjligheten att använda fotboja på barn.

Syftet är att säkerställa att barn som genomgår behandlingsinsatser befinner sig i hemmet, skolan eller andra aktiviteter vid givna tillfällen för att undvika kriminella miljöer.

Utredningen kommer även att undersöka hur fotbojan kan användas efter placering på exempelvis Sis för att förhindra återfall i kriminalitet.

Waltersson Grönvall uttryckte en stark önskan att göra allt som står i samhällets makt för att skydda dessa barn och unga från att falla offer för kriminella nätverk.

Regeringen planerar även att påskynda en pågående utredning för utvidgad ungdomsövervakning och öka antalet platser på Sis-hem, samt säkra hemmens säkerhet.

Denna åtgärd ses som ett viktigt steg i kampen mot gängvåldet och dess inverkan på unga individer, och markerar en tydlig avsikt från regeringens sida att aktivt bekämpa denna oroande trend.