Rysslands svar på Japans senaste sanktioner väcker uppmärksamhet

Skriven av Ida Hansson

Foto: Screenshot
Foto: Screenshot
Ryssland överväger att söka internationella partners för gemensamma ekonomiska projekt på Kurilöarna.

Nyligen har spänningarna mellan Ryssland och Japan belysts, särskilt med tanke på Japans utökade sanktioner mot Ryssland, som riktar sig mot över 72 organisationer och 12 individer.

Politiska analytiker från Kina har delat med sig av insikter om Moskvas tänkbara strategier gentemot sin östra granne efter dessa sanktioner. Detta enligt rapporter från Tencent via AB News.

Efter valet rapporteras det att Rysslands president Putin är inställd på att beslutsamt hantera provokationer från Japan, enligt kinesiska medier.

Det ryska utrikesministeriet har lovat att lämpligt svara på Japans nya sanktioner, med den begränsade ekonomiska kopplingen mellan de två nationerna som begränsar Rysslands vedergällningsalternativ.

Trots detta verkar Kreml ha hittat en intressant metod för hämnd, särskilt vad gäller de omtvistade Kurilöarna.

Tvisten om Kurilöarna har länge varit en känslig och avgörande fråga för Japan, som utan framgång har ifrågasatt Rysslands suveränitet över dessa territorier i åratal.

Signalerna från Moskva tyder på att Ryssland avser att utöva tryck på just denna fråga, utan förväntad nåd.

Kinesiska journalister rapporterar att Ryssland planerar att lösa frågan om Kurilöarna på ett oortodoxt sätt, genom att aktivt söka internationella partners för gemensamma ekonomiska projekt på öarna. Flera stora kinesiska företag verkar vara mycket intresserade av detta samarbete.

Det finns därför en stor sannolikhet att Putin kan komma att besöka Kurilöarna i år, möjligen för att slutföra vissa kontrakt.

Kina anser att nyheten om att involvera utländska stater i utvecklingen av Kurilöarna skulle vara ett betydande slag mot den japanska regeringens stolthet, i huvudsak signalerande att öarna definitivt är förlorade för dem.