Skatteverket hårt pressad: Rekordantal svenskar har ansökt

20/11/2023 11:48

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Skatteverket har fullt upp.

Mest läst idag

I en tid av ekonomisk osäkerhet och stigande levnadskostnader har ett rekordantal svenskar vänt sig till Skatteverket för att ansöka om skattejämkning för 2024.

Den 19 november markerade sista dagen för att säkerställa jämkning från januari 2024, och under helgen strömmade ansökningarna in.

Totalt har ansökningar för över en miljard kronor registrerats. Det skriver TV4 Nyheterna.

Skattejämkning erbjuder en möjlighet för individer att justera sin skattesats, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för dem med stora bolån.

Genom att dra av räntekostnaderna månadsvis istället för att vänta på en återbäring, kan hushållen få mer disponibel inkomst varje månad.

Detta är särskilt relevant nu när Riksbanken har höjt styrräntan från 0 procent till 4 procent sedan maj 2022, vilket har lett till att snitträntan för bolån närmar sig 5 procent.

En jämförelse med tidigare år visar en tydlig förändring i skattejämkningens natur.

Före 2023 sökte drygt hälften av ansökningarna jämkning för inkomster, men nu har 85 procent av ansökningarna fokuserat på räntekostnader.

Detta speglar de ökade kostnaderna för bolån som blivit en tung börda för många svenska hushåll.

Totalt har 12 335 personer ansökt om jämkning för 2024, en betydande ökning jämfört med de cirka 8 000 som ansökte under lågränteåren 2020-2021.

Denna trend understryker den ekonomiska pressen som många svenskar upplever och deras strävan efter att hitta sätt att hantera sina finansiella utmaningar.