SMHI varnar: Risk för översvämningar och höga flöden över hela Sverige

Skriven av Henrik R

38 veckor sedan

|

27/08/2023
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Risk för översvämningar och höga flöden över hela Sverige.

SMHI har utfärdat en rad varningar som gäller för flera delar av Sverige, inklusive risk för översvämningar och höga flöden i flera sjöar och vattendrag.

Varningarna kommer i kölvattnet av de senaste tidens kraftiga regnfall.

Bland de mest akuta varningarna finns risk för översvämningar i Delångersån, Orsasjön, Siljan, Färnebofjärden och Dalälven uppströms mot Näs Bruk.

Den senaste tidens regn har lett till höga flöden och risk för översvämning i dessa områden. Särskilt i Siljan har vattennivån kulminerat och börjar nu sjunka långsamt.

Höga flöden varnar SMHI för

Förutom översvämningar har SMHI också varnat för höga flöden i flera områden, inklusive Marnäsån - Kolningsån och Nedre Österdalälven.

Det kraftiga regnet som föll igår har orsakat höga flöden i bäckar och mindre åar i dessa områden.

SMHI har även utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i östra delen av Jämtlands län samt delar av Västernorrlands län.

Skurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid har också varnats för, med risk för översvämningsproblem.