SMHI varnar: Risk för översvämningar och höga flöden över hela Sverige

27/08/2023 14:00

Henrik R

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Risk för översvämningar och höga flöden över hela Sverige.

Mest läst idag

SMHI har utfärdat en rad varningar som gäller för flera delar av Sverige, inklusive risk för översvämningar och höga flöden i flera sjöar och vattendrag.

Varningarna kommer i kölvattnet av de senaste tidens kraftiga regnfall.

Bland de mest akuta varningarna finns risk för översvämningar i Delångersån, Orsasjön, Siljan, Färnebofjärden och Dalälven uppströms mot Näs Bruk.

Den senaste tidens regn har lett till höga flöden och risk för översvämning i dessa områden. Särskilt i Siljan har vattennivån kulminerat och börjar nu sjunka långsamt.

Höga flöden varnar SMHI för

Förutom översvämningar har SMHI också varnat för höga flöden i flera områden, inklusive Marnäsån - Kolningsån och Nedre Österdalälven.

Det kraftiga regnet som föll igår har orsakat höga flöden i bäckar och mindre åar i dessa områden.

SMHI har även utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i östra delen av Jämtlands län samt delar av Västernorrlands län.

Skurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid har också varnats för, med risk för översvämningsproblem.