Stor återkallelse: Här återkallas över 260.000 bilar på grund av brandrisk

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Problemet beror på ett fel vid tätningen av sugpumpen nära bensintanken.

Volkswagen har initierat en stor återkallelse av över 260.000 kompakta bilar på den amerikanska marknaden på grund av en allvarlig säkerhetsrisk.

Problemet beror på en pump i bensintanken som kan läcka bränsle och därmed öka risken för brand i fordonen. Det rapporterar CNN.

Bland de drabbade modellerna finns flera versioner av Volkswagen Golf, Golf GTI, Golf Sportwagen, Jetta samt Audi A3, tillverkade mellan 2015 och 2020. Det är dock inte alla årsmodeller av dessa modeller som omfattas av återkallelsen, och det gäller enbart bilar med framhjulsdrift – bilar med fyrhjulsdrift är inte inkluderade.

Audi, som är Volkswagens lyxmärke, delar flera tekniska lösningar med de nämnda Volkswagen-modellerna, vilket förklarar deras inkludering i återkallelsen.

Kärnan i problemet är en felaktigt installerad tätning vid en sugpumpe nära bensintanken. Detta fel kan medföra att bränsle ackumuleras i det system som är designat för att fånga upp bensinångor.

Därifrån finns det en risk för att bränslet kan läcka ut. Skulle detta bränsle komma i kontakt med en gnista eller annan antändningskälla finns det en verklig risk för att det kan orsaka en brand. Hittills har Volkswagen dock inte rapporterat om några bränder orsakade av detta specifika problem.

Volkswagen har meddelat att de kommer att börja skicka brev till berörda bilägare från mitten av april. I brevet kommer ägarna att uppmanas att ta sitt fordon till närmaste auktoriserade återförsäljare, där den defekta pumpen kommer att bytas ut utan kostnad för ägaren.

Det är värt att notera att några av de drabbade bilarna tidigare har återkallats 2016 för samma problem, men lösningen som implementerades då har enligt handlingar inlämnade till National Highway Traffic Safety Administration inte helt avhjälpt problemet.