Stort besked: Nu är det godkänt

Henrik R

45 veckor sedan

|

30/08/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Nu är det godkänt

EU-kommissionen har för första gången godkänt ett vaccin mot RS-virus, en utveckling som kommer efter en rekommendation från den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 20 juli i år.

RS-viruset orsakar vanligtvis milda symtom men kan vara allvarligt för barn och äldre, som riskerar att drabbas av akut infektion i nedre luftvägarna och lunginflammation.

Spädbarn är särskilt utsatta.

Det nygodkända vaccinet, som har utvecklats av Pfizer, kan nu ges till gravida kvinnor för att skydda barn under de första sex månaderna.

Det kan också erbjuda skydd för personer som är 60 år och äldre. Beslutet om vaccinets användning i Sverige kommer att fattas av Folkhälsomyndigheten.

De senaste två åren har Europa upplevt ovanligt kraftiga utbrott av RS-virus, något som tros vara en följd av att pandemin har stört virusets vanliga mönster.