Sverige förbereder sig inför pandemi

Henrik R

44 veckor sedan

|

06/09/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Regeringen förbereder sig inför pandemi.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) har nyligen meddelat att Sverige intensifierar sina förberedelser inför eventuella framtida pandemier.

Under en presskonferens avslöjade Forssmed att en ny utredning kommer att inledas, med målet att förbättra landets beredskap och respons på pandemiska hot.

I centrum för denna nya utredning står Jan Albert, en framstående överläkare och professor i mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska Institutet.

Albert har fått i uppdrag att noggrant granska Sveriges nuvarande smittskyddslag och föreslå eventuella förändringar. Utöver detta kommer utredningen att fokusera på att utveckla en nationell strategi för pandemihantering, inklusive organisatoriska aspekter av smittskydd och vårdhygien.

Detta initiativ kommer efter att den tillfälliga pandemilagen, som var i kraft i Sverige, upphörde den 31 mars 2022. Med den nya utredningen hoppas regeringen att landet ska vara bättre rustat för att hantera liknande kriser i framtiden.

"Vi har stor tillit till Jan Alberts expertis och ser fram emot hans rekommendationer för att stärka Sveriges pandemiberedskap", sa Forssmed under presskonferensen.

Utredningen har en tidsram som sträcker sig fram till den 28 februari 2025, då de slutliga resultaten och rekommendationerna ska presenteras. Detta långsiktiga perspektiv understryker allvaret och omfattningen av det arbete som ligger framför Sverige när det gäller att förbereda sig för framtida pandemier.

Genom att ta dessa steg nu, siktar Sverige på att inte bara förbättra sin egen beredskap, utan också att bidra till en mer samordnad och effektiv global respons på pandemiska utbrott.