Svinpestvarning i Sverige: Totalförbud mot jakt och bärplockning

Henrik R

44 veckor sedan

|

09/09/2023
Nyheter
Photo: Shutterstock.com
Photo: Shutterstock.com
Totalförbud mot jakt och bärplockning.

Afrikansk svinpest (ASF) fortsätter att sprida sig i Europa, och denna vecka upptäcktes den för första gången i Norden. Svenska veterinärmyndigheter rapporterade om ett fall på ett dött vildsvin i Fagersta.

I de drabbade områdena har nu ett totalförbud mot jakt införts, och strikta begränsningar har lagts på rörelse i skog och mark.

Det är förbjudet att plocka svamp och bär, att gå i skogen utanför vägar och att bada på platser som inte är offentliga badplatser, enligt det svenska Jordbruksverket.

– Om svinpesten kommer till Norge har vi en liknande uppsättning åtgärder, inklusive att begränsa rörelse och aktivitet i det berörda området och införa restriktioner för svinhållning, säger Norges jordbruks- och livsmedelsminister Geir Pollestad till Nettavisen.

I Norge betraktas vildsvin som en oönskad art, och Pollestad har inga planer på att ändra detta.

– Vi vill utrota denna art i Norge. Den hör inte hemma i norsk fauna, säger han.

Det är dock ett faktum att vildsvin från Sverige korsar gränsen, vilket gör att den svenska svinpestvarningen får norska tillsynsmyndigheter att vara på helspänn.

Mer pengar till Livsmedelsverket

Ministern besökte på fredagen jordbruksmässan Dyrsku'n i Seljord och lovade bland annat ökade anslag till Livsmedelsverket i nästa statsbudget.

– Det handlar om drygt 10 miljoner kronor för att göra Livsmedelsverket ännu mer kapabelt att utföra sin tillsynsroll och säkerställa beredskapen när det gäller livsmedelssäkerhet, säger Pollestad till Nettavisen.

Pollestad uttrycker fullt förtroende för att Livsmedelsverket och Veterinärinstitutet är medvetna om sitt ansvar och följer utvecklingen i Sverige noga.

– Hur sannolikt är det att vi vid något tillfälle får afrikansk svinpest konstaterad även i Norge?

– Det är svårt att säga. Smittan sprider sig stegvis i Europa och kommer allt längre norrut. Vi har bra tillsynsmyndigheter, och det är viktigt att folk som eventuellt hittar döda vildsvin rapporterar detta och inte börjar hantera dem på egen hand, säger jordbruksministern till Nettavisen.

Han understryker också att afrikansk svinpest inte smittar till människor.

– Erfarenheter från flera länder i Europa har visat att afrikansk svinpest är mycket utmanande att bekämpa när den väl har introducerats bland vildsvin, säger veterinär och fagansvarig för svin vid Veterinärinstitutet i Norge, Carl Andreas Grøntvedt, enligt ett pressmeddelande.

Det var den 6 september som Norden fick den första rapporten om konstaterad afrikansk svinpest. Då upptäcktes smitta på ett dött vildsvin som hittades sydost om Fagersta i Västmanlands län, 14 mil nordväst om Stockholm.

– I Nordeuropa och Centraleuropa sker det mesta av smittspridningen fortfarande bland vildsvinspopulationer, med enstaka utbrott i grisbesättningar i smittade områden, skriver svenska veterinärmyndigheter och säger att rapporterna om smittfall i länder som Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Kosovo ökar kraftigt.