Vad händer egentligen när du spolar på ett flygplans toalett?

Skriven av Henrik R

41 veckor sedan

|

27/08/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Vad händer egentligen när du spolar på ett flygplans toalett?

Har du någonsin undrat över vad som händer när du spolar på toaletten i ett flygplan? Trots populära myter blir inte avfallet bara kastat ut i luften. Istället leds det till specialiserade, förseglade utrymmen i flygplanets bakdel.

Enligt TikTok-influencern och piloten Garrett Ray kan detta ske upp till tusen gånger på en Boeing 747 under en långflygning.

Ray avslöjar att det kan genereras över 1.211 liter avfall under en sådan flygning. När planet landar pumpas avfallet noggrant ut ur flygplanet med hjälp av en slang som är ansluten till en port.

Detta utförs av flygplatspersonal, vanligtvis innan planet är redo att lyfta igen.

I sällsynta fall kan mänskligt avfall resultera i att ett flygplan måste nödlanda. Detta fenomen kallas 'blå is' och uppstår när fruset avfall läcker från flygplanet, vanligtvis från serviceporten.

Det resulterande överflödet faller sedan ner mot marken och kan träffa människor.

Även om dessa händelser är sällsynta, inträffar de. En brittisk man upplevde att bli täckt av blått avloppsvatten när han gick ut i sin trädgård i Windsor, England.