Varningslarm: Farliga PFAS-ämnen upptäckta i Sveriges grundvatten

Johanna Ekman

6 dagar sedan

|

10/07/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
I en nyligen genomförd studie har forskare funnit höga halter av det farliga PFAS-ämnet TFA i över 90 procent av Sveriges undersökta grundvattenplatser

Forskare vid Statens geologiska undersökning (SGU) och Naturvårdsverket har i en omfattande studie identifierat allvarliga föroreningar av PFAS-ämnet trifluorättiksyra (TFA) i Sveriges grundvatten.

Denna relativt okända kemikalie, som nu påvisats i mer än 90 procent av över 200 undersökta platser, väcker oro bland forskare och myndigheter, enligt TV4 Nyheterna.

Karl Lilja från Naturvårdsverket beskriver den nuvarande situationen som kritisk. "Om vi en dag har höga halter i vårt dricksvatten så blir det väldigt svårt att göra något åt det," säger Lilja.

TFA, som kommer från fluorerade gaser använda i bland annat läkemedel och luftkonditioneringssystem, har förmågan att tränga igenom miljöskyddsnätet p.g.a. sin lilla molekylstorlek.

Maria Åkesson, statsgeolog på SGU, förklarar att den ökade förekomsten av TFA i grundvattnet är ett direkt resultat av industriell aktivitet och otillräckliga miljöskyddsåtgärder.

"Ja, det är ju anmärkningsvärt att vi hittar TFA i den utsträckning som vi gör. Halterna verkar också öka," säger Åkesson, som var en av huvudpersonerna bakom studien.

Diskussioner pågår nu på EU-nivå, initierade av svenska kemikalieinspektionen, om införandet av en internationell begränsning för användningen av PFAS-ämnen som TFA.