Zelensky: "Vi behöver att detta budskap når Ryssland"

Ida Hansson

34 veckor sedan

|

20/11/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
"Vi behöver att detta budskap når Ryssland".

I en nyligen publicerad video underströk Ukrainas president Zelensky vikten av fortsatt internationellt stöd för Ukraina, med betoning på det globala åtagandet att försvara frihet och internationell ordning mot rysk aggression.

Zelenskys budskap kommer vid en kritisk tidpunkt då Ukraina fortsätter att hantera utmaningarna från sin östra granne.

President Zelensky uttalade:

"Vi måste göra det klart för Ryssland att världen inte kommer att tröttna på att försvara friheten och den internationella ordningen, oavsett vad Ryssland gör."

Detta uttalande belyser det fortsatta engagemanget från det internationella samfundet inför handlingar som utmanar global stabilitet och fred.

Den ukrainska ledaren nämnde också förberedelserna för fler internationella evenemang under den kommande veckan, och betonade betydelsen av dessa sammankomster för att upprätthålla och stärka det globala stödet för Ukraina.

"Den viktigaste uppgiften nu är att garantera att Ukraina behåller tillräckligt internationellt stöd under det kommande året," kommenterade Zelensky, och pekade på den avgörande rollen för internationell solidaritet under dessa prövande tider.

Presidenten uttryckte tacksamhet mot länder som ställer sig bakom Ukrainas ståndpunkt och tackade särskilt Nederländerna för deras senaste beslut att tillhandahålla över €2 miljarder i stöd till Ukraina nästa år.

Detta stöd, främst i form av säkerhetsassistans, utgör ett betydande bidrag till Ukrainas ansträngningar att försvara sin suveränitet och demokratiska värderingar.

"Jag tackar Mark Rutte och Nederländernas folk. Detta är ett lägligt drag," sade Zelensky och erkände det nederländska premiärministern och hans folks stöd.

Han betonade vikten av sådant stöd och sade: "Det är viktigt för oss att känna att försvaret av friheten grundas på pålitligt och ärligt stöd."