Experter: Denna enkla sjukdom motverkar effektivt coronaviruset

Skriven av Ida Hansson

123 veckor sedan

|

13/01/2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Enligt experter kan förkylningar hjälpa bra mot covid-19.

Vintern är säsongen för förkylningar och influensa, men de senaste åren har det funnits konkurrens från covid-19, som också frodas  under vintermånaderna.

Även om det nog är få som frivilligt vill ha några dagar med Kleenex och hosta, kan det dåliga med kylan faktiskt kompensera för sig själv.

Experter uppskattar nu att de som är förkylda faktiskt är bättre rustade mot covid-19-infektion. 

En liten studie, utförd av forskare vid Imperial College London, undersökte varför vissa människor inte blev smittade av covid-19 även efter att ha exponerats för det. Det skriver Metro.

Studien fann att när människor fick andra coronavirus, som förkylning, producerade de höga nivåer av T-celler, vilket kan göra dem mindre benägna att få covid-19.

Men experter betonade också att människor fortfarande bör vaccineras för bäst chans att skydda sig mot viruset.

Rhia Kundu, första författare till studien publicerad i tidskriften Nature Communications, sa:

"Att exponeras för Sars-CoV-2-viruset leder inte alltid till infektion, och vi har varit ivriga att förstå varför. Vi fann att höga nivåer av redan existerande T-celler, skapade av kroppen när de infekteras med andra mänskliga coronavirus, som förkylning, kan skydda mot Covid-19-infektion."

Experter observerade 52 personer som levde med ett bekräftat fall av covid-19 redan i september 2020 – innan vaccinationsprogrammet lanserades.

De som deltog gjorde ett PCR-test i början av studien och fyra och sju dagar senare för att se om de också fick viruset.

Blodprover togs under de första sex dagarna så att forskarna kunde analysera nivåerna av redan existerande T-celler, inducerade av tidigare coronavirusinfektioner som förkylning.

Det visade sig att det fanns signifikant högre nivåer av T-celler hos de 26 individer som inte fick Covid-19 än hos de 26 individer som gjorde det.

Författarna sa att dessa T-celler riktade in sig på interna proteiner i viruset, snarare än spetsproteinerna på ytan.

Nuvarande vacciner är endast inriktade på spetsproteinerna, så nya och uppdaterade vacciner kan potentiellt leda till långsiktigt skydd.