Undersökning: Älskar du ditt husdjur mer än dina barn?

Skriven av Johanna Frid

394 veckor sedan

|

04/11/2016
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nästan en fjärdedel av de svenska hundägarna oroar sig lika mycket för sin hund som för sina barn, visar färsk forskning.

Det råder inga tvivel om att husdjuren spelar en alldeles speciell roll i våra liv. 

Allt fler arbetsplatser erbjuder ledigt när ett husdjur dör, och amerikansk forskning visar att en tredjedel av alla hund- och kattägare sörjer mer än sex månader när deras fyrbenta vänner gått bort. 

I Skandinavien ligger vi inte långt efter. Analysinstitutet YouGov har utfört 2057 intervjuer med svenskar, danskar och norrmän och frågat ut dem om hur mycket de oroar sig för sina hundar och för sina katter - och för sina barn. 

Svaren på frågan "Oroar du dig lika mycket för din hunds eller katts hälsa som för dina barns?" talar sitt tydliga språk. 

Hela 26 % av de tillfrågade svenskarna svarar att de i stor eller mycket stor utsträckning oroar sig lika mycket för sina barn som för sin hund.

608 000 personer har hund i Sverige, enligt Svenska Kennelklubbens statistik. Av dem är alltså nästan 146 000 lika oroliga för hundens eventuella förkylning som för barnens.

Katter stor dock inte lika högt i kurs. De svenska kattägarna tycks ha en mer distanserad relation till det självständiga djuret, och här är det enbart 15 % som uppger att de är lika oroliga för sin katts hälsa som för sina barns. 

Hunden intar en särskild plats i våra hjärtan. I hela Skandinavien är trenden densamma - oron är generellt sett större för hundar än för katter. Danskarna är de som oroar sig mest för sina husdjur, medan norrmännen hamnar längst ner på listan. 

Det är uppenbart att våra husdjur har flyttat in från hundkojorna och blivit till riktiga familjemedlemmar. Kanske är ledighet vid dödsfall inte så långt borta som man kan tro?  

Undersökningen avslöjar också att nästan hälften av alla danska hundägare har gett sin hund ett riktigt människonamn.