Paranoia överförs: Hur föräldrars rädslor formar barns uppfattningar och beteenden

Johanna Ekman

9 veckor sedan

|

14/04/2024
Vetenskap
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En ny studie belyser en oroande trend: barn som ärver sina föräldrars paranoida beteenden.

Hur påverkar föräldrars ångest nästa generation?

Barn är skickliga observatörer som ofta härmar sina föräldrars beteenden, vilket har fått forskare att lyfta fram en betydande fråga.

Paranoia är ett mentalt tillstånd som kännetecknas av överdriven misstänksamhet. Detta leder ofta till "säkerhetsbeteenden" där individer vidtar onödiga åtgärder för att undvika upplevda hot. Till exempel kan paranoida föräldrar överbeskydda sina barn på grund av obefogade rädslor.

Detta överbeskyddande kan negativt påverka ett barns mentala tillväxt.

En omfattande studie har funnit att barn sannolikt ärver paranoida beteenden från sina föräldrar.

Paranoians cykel

Barns frontallob, som ansvarar för att bedöma risk, är underutvecklad fram till cirka 10 års ålder. Dock är de mycket uppmärksamma på sina föräldrars känslor och handlingar.

Forskare från Hamburgs universitet följde 142 familjer under fem år för att observera i vilken utsträckning barn antar sina föräldrars paranoida beteenden och säkerhetspraxis.

Kliniska intervjuer och observationer på platser som lekplatser visade att barn till högt paranoida föräldrar tenderar att utveckla liknande tankar och bete sig som om de ständigt är i fara.

"Våra fynd tyder på att paranoia och associerade säkerhetsbeteenden tenderar att återkomma i familjer. Barn som visar dessa säkerhetsbeteenden har vanligtvis föräldrar som gör detsamma," noterade forskarna.

De varnade för att paranoida föräldrar kan hindra sina barn från att utveckla den motståndskraft som behövs för att hantera framtida utmaningar genom att skydda dem från varje potentiellt fara.

Denna brist på motståndskraft kan göra barn mer mottagliga för paranoia och ångest när de ställs inför svåra situationer när de blir äldre.

Forskarna råder föräldrar att överväga sina beteenden för att hjälpa sina barn att bygga upp förtroende och undvika att utveckla ihållande paranoida beteenden och sådana som drivs av rädsla. De noterade också att även om föräldrarnas inflytande är betydande, spelar barnens sociala miljöer, såsom skolor, också en roll.

Om paranoia orsakar dagligt lidande för dig eller ditt barn rekommenderas det att söka professionell hjälp.

Manifestationer av föräldrars paranoia

Enligt studien kan föräldrars paranoia yttra sig på flera sätt:

  • Överbeskydd: Paranoida föräldrar kan ständigt övervaka sina barns aktiviteter för att förhindra skada, vilket begränsar deras oberoende och förmåga att utforska på egen hand på lekplatser.

  • Ständiga oro: Sådana föräldrar kan vara överdrivet misstänksamma om sitt barns interaktioner, ofta ifrågasätta dem om deras upplevelser, vänner och aktiviteter.

  • Extrema reaktioner: De kan reagera ängsligt på mindre risker, visa panik eller vidta överdrivna åtgärder för att skydda sitt barn från vardagliga faror.