Världsbefolkningen förväntas minska "snart" för första gången på 700 år

Skriven av Henrik R

46 veckor sedan

|

21/07/2023
Vetenskap
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
För första gången någonsin förväntas jordens befolkning att minska på grund av sjunkande födelsetal världen över.

Just nu finns det cirka 7,9 miljarder människor på jorden, och den siffran har ökat exponentiellt under väldigt många år. Världens befolkning har faktiskt fördubblats sedan 1974 och just i år har vi hittills blivit cirka 76 miljoner fler människor här på jorden.

Med lite allmän logik och enkel matematik kan man snabbt räkna ut att det kommer att finnas RIKTIGT många människor på jorden om inte särskilt lång tid, om befolkningsökningen fortsätter i samma takt. Men lyckligtvis förväntar sig inte fler forskare det.

För första gången på flera århundraden förväntar sig forskarna att befolkningen kommer att minska runt år 2064. Senast vi blev färre människor här på jorden var på 1300-talet under Digerdöden, säger Stein Emil Vollset till IFLScience.

Vollset är huvudförfattare till den nya studien, som kommer med denna förutsägelse, och han är också professor i "Global Health" vid Institute for Health Metrics and Evaluation (HME).

Bortsett från nedgången i jordens befolkning under Digerdöden har det, så vitt vi vet, aldrig tidigare hänt att befolkningen har minskat. Samtidigt är det första gången i världshistorien, om förutsägelsen visar sig stämma, som befolkningen sjunker på grund av att fertiliteten faller under 2 (dvs att varje kvinna föder mindre än två barn i genomsnitt) .

Vollset säger: "Om vår förutsägelse är korrekt, så kommer det att vara första gången som befolkningsminskningen beror på nedgången i fertiliteten, i motsats till händelser som en pandemi eller svält."

Ladbible skriver att studien, som kommer med förutsägelsen om en minskande befolkning på jorden, publicerad i The Lancet. Här förklaras det att man räknar med att befolkningen kommer vara som högst 2064 med 9,7 miljarder människor, för att sedan sjunka till 8,8 miljarder runt 2100.

I synnerhet kommer befolkningen i 23 specifika länder att minska avsevärt med upp till 50 % enligt prognosen. Det är länder som Japan, Thailand, Italien, Spanien, Portugal och Sydkorea. Även Kina, som är känt för att ha en enorm befolkning på cirka 1,4 miljarder, förväntas ha färre invånare eftersom det förutspås att deras befolkning kommer att vara 732 miljoner år 2100.

Vollset förklarar att det finns två grundläggande skäl till att befolkningen kommer att minska: "... förbättrad tillgången till moderna preventivmedel och utbildningen av flickor och kvinnor." Han utvecklar, att det är dessa saker som styr fertiliteten, och det är fertiliteten som avgör om befolkningen ökar eller minskar.

Det antas att en fertilitet på minst 2,1 är nödvändig för att upprätthålla befolkningen.

Dr. Richard Horton, chefredaktör för The Lancer, säger: "Det 21:a århundradet kommer att se en revolution i historien om vår mänskliga civilisation."

"Afrika och arabvärlden kommer att skapa vår framtid, medan Europa och Asien kommer att ha mindre inflytande", förutspår han.