Ny lagförslag kan sänka bränslepriserna i Sverige

Henrik R

52 veckor sedan

|

10/07/2023
Inrikes
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Ny lagförslag kan sänka bränslepriserna i Sverige

Enligt ett nytt lagförslag från den svenska regeringen kan priset på diesel och bensin komma att sjunka. Förslaget innebär en sänkning av reduktionsplikten, vilket skulle kunna leda till lägre bränslepriser för svenska konsumenter.

Reduktionsplikten är en lag som kräver att bränslebolag blandar in biobränslen i bensin och diesel. För närvarande ligger reduktionen för diesel på 30,5 procent och för bensin på 7,8 procent. Detta har resulterat i att Sverige har ett av världens högsta dieselpriser, eftersom biobränslen är betydligt dyrare än fossila bränslen.

Det nya lagförslaget skulle sänka reduktionsnivåerna till sex procent fram till 2026, för både bensin och diesel. Enligt regeringens beräkningar skulle detta kunna sänka priset på diesel med fyra kronor per liter och priset på bensin med 30 öre per liter.

Detta förslag kommer dock inte utan konsekvenser.

En minskning av mängden förnybart biobränsle i bränsleblandningen skulle leda till ökade koldioxidutsläpp. Regeringen uppskattar att utsläppen skulle öka med 3,9 miljoner ton nästa år, vilket skulle innebära en ökning av Sveriges totala utsläpp med nästan nio procent.

Lagförslaget har nu skickats ut på remiss till 74 olika aktörer som påverkas av förändringen, inklusive Volvo, Drivkraft Sverige, Preem, Försvarsmakten och Greenpeace. Remisserna ska vara inne den 25 augusti, och därefter ska lagen röstas igenom i riksdagen för att kunna träda i kraft från nyår.

Denna situation visar på den svåra balansgången mellan att hålla bränslepriserna låga för konsumenterna och att upprätthålla Sveriges åtaganden att minska koldioxidutsläppen.

Det återstår att se hur denna situation kommer att utvecklas och vilka konsekvenser det kommer att ha för svenska konsumenter och miljön.