Barnläkarföreningen slår larm: Nytt förbud kan vara avgörande för deras utveckling

01/11/2023 06:18

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Barnläkarföreningen rekommenderar ett förbud.

Mest läst idag

Barnläkarföreningen har utfärdat nya riktlinjer som rör barns användning av skärmar.

I ljuset av pågående diskussioner om skärmtidens inverkan på barns utveckling, uppmanar föreningen nu föräldrar att helt förbjuda skärmtid för barn under två år, enligt en rapport i Dagens Nyheter.

För barn mellan 2 och 5 år rekommenderas en maximal skärmtid om en timme per dag.

Ulrika Ådén, en barnläkare, förklarar för DN att forskning indikerar att överdriven skärmtid kan ha negativa effekter på barns språkliga och intellektuella utveckling.

Ådén betonar att förbudet mot skärmtid kan frigöra tid för andra, mer givande aktiviteter.

Hon menar att barn i denna ålder gynnas mer av att utforska den fysiska världen och interagera med andra barn.

"Kommunikation med skärmar är inte lika lärorikt som att interagera med riktiga människor och miljöer," säger hon.

Vårdguiden 1177 framhåller att att begränsa skärmtid är en viktig del av föräldraskapet, jämförbart med att lära barnen goda matvanor eller trafikvett.

"Det är lika viktigt att dela barnens digitala upplevelser som att läsa böcker för dem eller diskutera deras dag," säger Vårdguiden.

Om föräldrar upplever att skärmtiden blir ett problem som påverkar andra aspekter av barnets liv, finns det stöd att få.

De kan till exempel vända sig till Barn- och ungdomshälsan för rådgivning och stöd i att hantera situationen.