Eurozonens inflationsförväntningar fortsatt höga trots ekonomisk nedgång

05/12/2023 14:49

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Inflationen i eurozonen sjönk till 2,4 procent i november.

Mest läst idag

Enligt en nyligen genomförd enkät av Europeiska centralbanken (ECB) har inflationsförväntningarna i euroländerna förblivit oförändrade på 4 procent på ett års sikt i oktober, trots analytikers förväntningar om en minskning till 3,8 procent.

Denna oväntat höga siffra visar på en fortsatt osäkerhet i eurozonens ekonomi.

På tre års sikt rapporterades inflationsförväntningarna ligga på 2,5 procent, vilket överensstämmer med analytikernas genomsnittliga prognos.

Denna stabilitet i förväntningarna indikerar en viss tillförsikt bland analytiker om eurozonens ekonomiska framtid.

Samtidigt visar ett inköpschefsindex för euroländerna att tjänstesektorns inbromsning avtog i november.

Indexet steg till 48,7 från 47,8 i oktober, vilket är en förbättring jämfört med en preliminär siffra på 48,2.

Trots detta var november den fjärde månaden i rad där tjänstesektorns index låg under 50, vilket indikerar en fortsatt minskad aktivitet i sektorn.

Inflationen i eurozonen sjönk till 2,4 procent i november, ned från 2,9 procent i oktober. Kärninflationen, som exkluderar priser på livsmedel och bränsle, minskade till 3,6 procent.

Dessa siffror ligger fortfarande över ECB:s inflationsmål på 2 procent, vilket pekar på fortsatta utmaningar för centralbanken i dess strävan att balansera prisstabilitet och ekonomisk tillväxt.

Denna blandade ekonomiska bild i eurozonen speglar de komplexa utmaningar som regionen står inför, med en fortsatt hög inflation samtidigt som tecken på ekonomisk inbromsning blir allt tydligare.