Kyivs borgmästare kritiserar Zelensky: "Han betalar för sina egna misstag"

04/12/2023 12:37

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Borgmästaren kritiserar Zelensky

Mest läst idag

I en nyligen genomförd intervju med 20 Minuten gav Vitali Klitschko, borgmästare i Kyiv, en uppriktig och kritisk syn på situationen i Ukraina, med särskilt fokus på president Zelensky.

Klitschko, en tidigare boxningsmästare och nu en viktig politisk figur i Ukraina, delade sina åsikter om de utmaningar landet står inför, inklusive det pågående kriget och dess inverkan på huvudstaden.

Klitschko framhävde Kyivs motståndskraft mitt i ryska attacker och noterade stadens förberedelser inför den hårda vintern.

Han uttryckte frustration över förstörelsen som orsakats av ryska styrkor, särskilt mot civil infrastruktur, vilket han beskrev som terrorhandlingar mot det ukrainska folket.

När det gäller Schweizs inblandning uppskattade Klitschko det humanitära stödet som tillhandahållits, men betonade behovet av ett tydligt ställningstagande mot de övergrepp som sker i Ukraina.

Han underströk att neutralitet inte är ett alternativ inför en sådan aggression.

Samtalet övergick sedan till de interna dynamikerna i Ukrainas ledarskap.

Klitschko var kritisk till president Zelensky och påpekade att den ukrainska ledaren står inför konsekvenser för sina egna misstag.

Han nämnde bristen på beredskap för kriget och den desinformation som ledde till snabba ryska framsteg nära Kyiv.

Klitschko anser att varje politiker, inklusive Zelensky, kommer att hållas ansvarig för sina handlingar och beslut när kriget är över.

Klitschko tillfrågades om han är förvånad över att stödet för Zelensky minskar, varpå han svarade bestämt "Nej".

När han frågades varför inte, svarade Klitschko: "Folk ser vem som är effektiv och vem som inte är det. Och det fanns och finns många förväntningar. Zelensky betalar för de misstag han gjorde."

Klitschko berörde också korruptionsfrågan och betonade behovet av europeiska lagar och standarder för att effektivt bekämpa den.

Han lyfte fram insatserna som gjorts i Kyiv för att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet, vilket sätter ett exempel för resten av landet.