Ny studie avslöjar: Här finns Sveriges mest otrevliga bilförare

07/12/2023 15:02

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Resultaten visar att känslor som ilska och stress är vanliga bland förare.

Mest läst idag

En färsk undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Easypark har kartlagt svenska bilförares temperament i trafiken.

Resultaten visar att känslor som ilska och stress är vanliga bland förare, särskilt i parkeringssituationer.

Undersökningen avslöjar att majoriteten av svenska bilförare, sju av tio, upplever negativa känslor vid parkering.

Denna frustration är dock inte jämnt fördelad över landet.

Stockholm toppar listan över de mest irriterade förarna, där en tredjedel rapporterar om ilska vid parkering.

Denna kontrast mot Göteborg, där förarna är betydligt lugnare och mindre stressade än genomsnittet i Sverige, är slående.

Denna studie belyser inte bara regionala skillnader i förarnas beteende utan också det bredare fenomenet av hur trafiksituationer kan påverka människors känsloliv.

Detta kan ha implikationer för trafiksäkerhet och stadsplanering, särskilt i större städer som Stockholm.

Sammanfattningsvis ger undersökningen en insikt i svenska bilförares känslomässiga tillstånd i trafiken, med en tydlig indikation på att Stockholm har en utmaning att hantera förarnas stress och irritation, särskilt i parkeringssituationer.