Ny variant av fågelinfluensa sprider sig via komjölk: Drabbar möss, katter och även människor

Johanna Ekman

2 veckor sedan

|

02/07/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En ny variant av fågelinfluensan, H5N1, har upptäckts i USA och sprider sig genom komjölk.

Sjukdomen har hittills drabbat möss, katter och människor, men har ännu inte nått Sverige, enligt TV4 Nyheterna.

För att begränsa smittspridningen har amerikanska myndigheter rekommenderat att man undviker att dricka opastöriserad mjölk. Mjölk som pastöriseras, där den hettas upp för att döda bakterier, anses vara säker.

Pastörisering reducerar mängden smitta mycket. Även om inte alla virus dör vid mycket höga virusmängder, bedöms den mjölken som finns i handeln som helt säker, enligt Karl Ståhl, statsepizootolog.

Smittspridning och symptom

Sedan i våras har H5N1 börjat sprida sig på bondgårdar i Texas och Kansas, enligt det amerikanska jordbruksdepartementet.

Det unika med denna variant är att den påverkar kor på ett sätt som inte har setts tidigare, där viruset utvecklas i kornas juver och sprider sig via mjölk och mjölkutrustning.

Hittills har inga fall rapporterats utanför USA, och risken för att den nya varianten skulle spridas till Sverige anses vara låg.

"Det finns inget som tyder på att detta virus skulle finnas i Europa. Jag tror att risken är väldigt låg," säger Ståhl.

Smittan har hittills bekräftats hos tre människor i USA, som fått lindriga symptom, främst ögoninflammation.