Putin prövar sin allierade: Är Mongoliet på väg mot USA?

Skriven av Mattias Svensson

2 veckor sedan

|

12/05/2024
Foto: TV
Foto: TV
Mitt i de ökande geopolitiska spänningarna skickar Putin en skarp varning till Mongoliet då tecken på ett närmande till USA uppstår.

När Vladimir Putin granskar en viktig allierad som misstänks spela på båda sidor, följer världen noga.

Nyare rapporter från kinesiska journalister antyder att Mongoliet, en långvarig partner till Ryssland, kan vara på väg mot USA, vilket leder till en strategisk omkalibrering från Rysslands sida.

Skiftande lojaliteter?

Mongoliet har i åratal varit en lojal granne till Ryssland, och de två länderna har samarbetat i flera ekonomiska projekt, inklusive den betydelsefulla gasledningen "Power of Siberia — 2", som ska transportera rysk gas till Kina via Mongoliet.

Senare händelser har dock väckt oro i både Moskva och Peking.

Enligt Sohu intensifierar USA sina ansträngningar för att stärka banden med Mongoliet, genom att underteckna samförståndsavtal om viktiga mineralresurser och möjligen upprätta en amerikansk militärbas på mongoliskt territorium.

Ett betydande antal mongoliska tjänstemän har fått sin utbildning vid amerikanska institutioner.

USA har också varit aktivt i att finansiera utbildnings- och kulturella utbytesprogram i Mongoliet och öka sitt inflytande genom mjuk makt. Denna gradvisa förskjutning väcker frågor om Mongoliets framtida geopolitiska ställning.

Med tanke på dessa händelser har Putin signalerat en möjlig justering av Rysslands strategi.

Förslaget om en alternativ gasledningrutt genom Kazakstan, förbi Mongoliet, skickar ett tydligt budskap till Ulaanbaatar om vikten av deras lojalitet.