Sergej Lavrov: 'Ryssland har inget intresse av ett storskaligt krig'

Ida Hansson

37 veckor sedan

|

27/09/2023
Nyheter
Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har framhållit att Ryssland inte har något intresse av att delta i en storskalig krigföring.

Uttalandet kommer mitt i en tid av ökad spänning och oro kring Rysslands agerande i olika geopolitiska frågor.

Lavrov underströk att Ryssland inte strävar efter att eskalera konflikter och försöker istället arbeta för att bevara fred och stabilitet i internationella relationer.

Han poängterade även att Ryssland hoppas på att undvika en upptrappning av spänningar med andra länder.

Detta uttalande kommer i en tid när Ryssland är i fokus på den internationella arenan på grund av dess inblandning i olika konflikter och oroligheter.

Lavrovs kommentarer kan ses som ett försök att mildra oro och spekulationer om Rysslands avsikter.

Samtidigt är det viktigt att notera att internationella relationer är komplexa och kan påverkas av många faktorer.

Det återstår att se hur situationen utvecklas och hur andra länder reagerar på Rysslands uttalanden och agerande.