Turkiet stärker banden med Irak: Implikationer för PKK och regional säkerhet

Skriven av Mattias Svensson

4 veckor sedan

|

22/04/2024
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Turkiets president Tayyip Erdogan har inlett ett sällsynt besök i Irak med målet att förbättra de bilaterala relationerna och stärka säkerhetssamarbetet.

Detta besök, som är det första av en turkisk ledare sedan 2011, markerar en vändpunkt efter år av spända relationer till följd av Turkiets gränsöverskridande operationer mot PKK-miliserna i de huvudsakligen kurdiska och bergiga områdena i norra Irak.

Dessa operationer har orsakat civila offer och väckt påståenden från Irak om suveränitetsbrott.

Under besöket planerar Erdogan att underteckna en rad avtal om säkerhetssamarbete, energi och handel för att återställa och förstärka banden mellan de två Mellanösternländerna. Det rapporterar Reuters.

Fokus på säkerhet och ekonomiskt samarbete

Med en planerad ny operation mot PKK under våren, söker Turkiet militärt samarbete med Irak, inklusive ett gemensamt operationsrum. Turkiet önskar även ett erkännande från Bagdad om att PKK utgör ett hot mot turkisk säkerhet.

Därutöver diskuteras stora ekonomiska initiativ, bland annat Iraks utvecklingsprojekt "Development Road" värt 17 miljarder dollar, som syftar till att omvandla Irak till en transitknutpunkt mellan Asien och Europa.

Projektet innefattar en länk mellan Iraks Grand Faw Port i det oljerika södern och Turkiet i norr. Vidare strävar Bagdad efter ett avtal som skulle säkra en större andel vatten från floderna Tigris och Eufrat, som är essentiella för det torkdrabbade Irak.

Under Erdogans endagsbesök förväntas över 20 memorandums of understanding undertecknas, vilket indikeras av både irakiska och turkiska tjänstemän. Trots en minskning i den bilaterala handeln från 24,2 miljarder dollar 2022 till 19,9 miljarder dollar 2023, visade de första tre månaderna av 2024 en ökning av exporten till Irak med 24,5 %, medan importen minskade med 46,2 %.

Möten och framtida planer

"Besöket har föregåtts av nästan ett års förberedelser av båda sidor för att adressera de långvariga problem som tidigare komplicerat relationen," säger Farhad Alaaldin, utrikesrådgivare till Iraks premiärminister Mohammed Shia al-Sudani.

Efter möten i Bagdad med Sudani och president Abdul Latif Rashid, kommer Erdogan att resa till Erbil för att träffa tjänstemän i Iraks självstyrande Kurdistanregion.

Bakgrund till PKK-konflikten

PKK inledde sin väpnade kamp mot den turkiska staten 1984, en konflikt som har resulterat i över 40 000 dödsfall.

Ursprungligen centrerad till sydöstra Turkiet, har konflikten gradvis spridit sig till bergsområdena i irakiska Kurdistan. Sedan 2019 har Turkiet genomfört flera gränsöverskridande operationer, kända som "Claw", riktade mot PKK-baser i norra Irak.