Varnar svenskarna: Stanna inne

24/01/2024 09:11

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
De senaste dagarna har varit präglade av intensiv snö och kyla, vilket har resulterat i svår halka och en markant ökning av halkolyckor.

Mest läst idag

Danderyds sjukhus i Stockholm rapporterar en betydande ökning av antalet patienter som söker vård för benbrott.

Även om antalet drabbade är likvärdigt med tidigare år under liknande väderförhållanden, avviker det kraftigt från en vanlig dag.

Stefan Gantelius, verksamhetschef för Danderyds ortopedsektion, påpekar enligt TV4 Nyheterna att under ett normalt dygn tar de emot cirka 35 patienter på ortopedsektionen.

Vid extrema halkförhållanden kan siffran stiga till närmare 60 patienter.

Den ökade belastningen på akuten resulterar i förlängda handläggningstider, särskilt för mindre allvarliga skador.

Handledsfrakturer, fotledsfrakturer och frakturer på övre delen av överarmen är de vanligaste typerna av benbrott som man observerar under halksäsongen.

Äldre och bensköra personer utgör en särskild riskgrupp, och Stefan Gantelius uppmanar dem att överväga att stanna inne under hala förhållanden.

Även om äldre personer utgör en sårbar grupp, understryker ortopeden att även yngre människor löper risk att bryta ben vid halt väglag.

Han rekommenderar användning av stavar som balanshjälp och broddar för att minska risken för halkolyckor.

Dessutom betonar han vikten av att även yngre personer bör överväga att använda broddar, trots eventuella fördomar om att det kan kännas gammaldags eller pinsamt.

På andra sjukhus som Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset ser man en liknande trend med ökade antal patienter vid halkolyckor, särskilt kring nyårshelgen.