Forskning visar: Elever med dessa namn får sämre betyg

Mattias Svensson

8 veckor sedan

|

24/04/2024
Vetenskap
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det kan finnas en orsak till att betygen inte blev som önskat.

Genom tiderna har det funnits otaliga teorier om varför man inte fått de betyg man anser sig förtjäna. Allt från lärare som favoriserar vissa elever eller kön, personliga vendettor eller politiska övertygelser har föreslagits.

Men nu visar det sig att det faktiskt finns andra faktorer än den akademiska nivån som kan avgöra betygen. Faktorer som eleverna inte kan kontrollera.

En ny uppseendeväckande studie från University of Michigan avslöjar att studenters betyg kan påverkas av i vilken ordning deras namn står i alfabetet.

Forskningen, som inkluderade en analys av över 30 miljoner betyg tilldelade genom universitetets online lärningshanteringssystem Canvas, visar ett anmärkningsvärt mönster: Studenter med efternamn i början av alfabetet får i genomsnitt högre betyg än de vars efternamn är längre ner i alfabetet.

Det rapporterar vetenskapsmediet phys.org.

Skjevheten härrör från det traditionella sättet att bedöma uppgifter i Canvas, där uppgifter visas och bedöms i alfabetisk ordning efter efternamn. Forskarnas data indikerar att detta kan leda till att lärare blir utmattade över tid, vilket resulterar i strängare bedömningar för studenter vars uppgifter bedöms senare i processen.

Ett fenomen känt som "trötthetseffekten" kan därmed ha avgörande konsekvenser för studenternas akademiska prestationer och framtida karriärmöjligheter.

Forskarna observerade att elever med efternamn som börjar på A, B, C, D eller E fick betyg som var 0,3 poäng högre av 100 möjliga, jämfört med en slumpmässig bedömning. I motsats fick elever med efternamn längre ner i alfabetet en minskning på 0,3 poäng, vilket sammanlagt skapade en betygsskillnad på 0,6 poäng mellan de två grupperna.

Studien föreslår praktiska lösningar för att hantera denna snedvridning, inklusive att ändra standardinställningen i lärningssystemet till en slumpmässig ordning vid bedömning av uppgifter. Detta skulle potentiellt kunna minska den oönskade snedvridningen och säkerställa en mer rättvis bedömning av studenterna.

Dessutom rekommenderas det att akademiska institutioner överväger att fördela bedömningsarbetet mer jämnt eller utbilda bedömare att vara mer medvetna om trötthet och andra faktorer som kan påverka deras bedömningsbeslut.

Även om studien främst fokuserar på data från University of Michigan, anser forskarna att dessa fynd kan generaliseras och tillämpas över institutioner och kurser, vilket antyder en bredare relevans för utbildningssektorn i allmänhet.