Revolutionerande uppdagelse: Kyssar och kramar kan sprida livsviktiga tarmbakterier

Skriven av Johanna Ekman

1 vecka sedan

|

15/05/2024
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nya forskningsrön tyder på att social interaktion, som kyssar och kramar, kan främja hälsan genom att sprida fördelaktiga tarmbakterier.

Studier på möss har visat att social kontakt kan leda till spridning av hälsosamma tarmbakterier, vilket potentiellt kan överföras till människor.

Forskare vid Oxfords universitet, med Aura Raulo i spetsen, har utforskat hur nära sociala interaktioner som kyssar och kramar kan påverka sammansättningen av tarmfloran, enligt Illustrerad Vetenskap.

Raulo understryker att tarmbakterier, vilka kan vara gynnsamma för både mental och fysisk hälsa, potentiellt kan spridas på detta sätt.

Martin Frederik Laursen, lektor vid Danska livsmedelsinstitutet, påpekar att personer som bor tillsammans ofta delar samma tarmflora, vilket antyder att den gemensamma miljön och fysiska närhet kan spela en stor roll.

Han betonar även vikten av en mångsidig bakterieflora för att öka motståndskraften mot sjukdomar.

Tidigare laboratorieförsök med djur har indikerat att individer utan tarmbakterier eller de vars tarmmikrobiom skadats av antibiotika, har en ökad risk för sjukdomar.

Dessa fynd stöds av en ny publicering i Nature Ecology & Evolution, där det framgår att möss som har nära social kontakt, inklusive de som "kysstes", uppvisade en gynnsam bakteriesammansättning i tarmen.