Forskning: Folk med iPhones är skrytsamma, självupptagna och lögnaktiga

Johanna Frid

399 veckor sedan

|

24/11/2016
Om man ska tro den brittiska undersökningen är det skillnad på dem som föredrar iPhones och på dem som tillhör team Android.

Många iPhone-ägare tenderar att ljuga - och de gillar att visa upp sig. De sätter stort värde på pengar och status och går lång för sin egen vinnings skull.

Det finns det åtminstone något som tyder på, om man ska tro en undersökning från brittiska University of Lancaster. 

Det skriver Metro.

Forskare har frågat 500 olika telefonägare om en rad saker om dem själva och deras åsikter kring deras smartphones. 

Utifrån undersökningens resultat har man sammanfattat en rad stickord som alltså ska avslöja något om iPhone- respektive Android-ägare:

iPhone-ägare:

- Yngre.

- Mer än dubbelt så sannolikt att det är en kvinna.

- Har en tendens attt se sin telefon som en statussymbol.

- Mer utåtriktade.

Android-ägare:

- Äldre.

- Män.

- Ärligare.

- Mindre intresserade av pengar och status.

Forskarna bakom undersökningen menar att man kan använda resultaten för att få en känsla för vilken typ av människor man har att göra med:

- Vi demonstrerar för första gången hur en individs val av smartphone kan ge användbara data för att förutsäga deras personlighet och andra individuella karakteristika, säger David Ellis från Lancaster University till Metro.