Oroväckande läsning: Detta händer med vår kropp när vi sitter för mycket

Ida Hansson

14 veckor sedan

|

14/03/2024
Livsstil
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det kan få stora konsekvenser.

I ljuset av det ökande antalet timmar vi spenderar sittande – vare sig det är framför skärmen på jobbet eller hemma framför tv:n – har en ny studie från University of California, San Diego (UCSD) kastat nytt ljus över de potentiella hälsoriskerna med denna stillasittande livsstil.

Forskningen involverade 5 856 kvinnor i åldern 63 till 99, som övervakades för deras dagliga aktivitet och följdes under ett decennium. Ett decennium där 1 733 av deltagarna gick bort under denna period.

Det rapporterar Latercera.

Resultaten av studien var slående: De som satt mer än 11 timmar om dagen hade en 57% högre risk att dö tidigt jämfört med dem som satt mindre än nio och en halv timme. Detta var fallet även för deltagare som deltog i regelbunden måttlig till intensiv motion, vilket tyder på att fysisk aktivitet inte helt kan kompensera för de negativa effekterna av att sitta för länge.

Dessa fynd står i kontrast till en australisk studie som föreslog att att ta mellan 9 000 och 10 500 steg dagligen kunde minska risken för för tidig död, även bland dem som satt mycket. Skillnaderna mellan dessa studier kan delvis förklaras av metodiken; till exempel bars aktivitetsmonitorer på olika ställen (höft versus handled), vilket potentiellt kunde leda till olika uppskattningar av sittid.

Vikten av att begränsa sittid stöds av Världshälsoorganisationens rekommendationer, som uppmanar vuxna att minimera den tid de spenderar sittande. För att möta detta kan lösningar som höj och sänkbart skrivbord på kontoret eller att stå upp under reklampausen på TV hemma vara användbara strategier. För dem som är oförmögna att stå eller gå, tyder nyare forskning på att även korta perioder av armövningar kan medföra hälsofördelar.

Denna forskning belyser en viktig sanning: Även små förändringar i våra dagliga rutiner kan ha en betydande inverkan på vår långsiktiga hälsa.

Att resa sig, röra på sig och bryta de långa perioderna av inaktivitet är inte bara en investering i vårt fysiska välbefinnande, utan också i vår övergripande livskvalitet.