Nya regler träder i kraft imorgon: Detta ska du vara uppmärksam på

Henrik R

42 veckor sedan

|

30/08/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Detta ska du vara uppmärksam på.

Från och med den 31 augusti kommer A-traktorer att omfattas av en rad nya regler i Sverige. Denna förändring är en del av regeringens ansträngningar att förbättra trafiksäkerheten, särskilt med tanke på den dramatiska ökningen av olyckor som involverar dessa fordon.

Mellan 2018 och 2022 har antalet olyckor med A-traktorer ökat med över 250 procent, och under det senaste året rapporterades 348 olyckor, varav fyra resulterade i dödsfall.

Viktiga punkter i det nya regelverket

De nya reglerna inkluderar bland annat krav på att passagerare måste sitta på en plats avsedd för passagerare och att endast en person får sitta på varje plats.

Dessutom måste alla som färdas i en A-traktor använda bilbälte. En annan viktig aspekt är hastighetsbegränsningen, som nu är satt till högst 30 km/h. Detta kompletterar den befintliga regeln som säger att en A-traktor inte får vara konstruerad för att kunna köra i mer än 30 km/h.

Bakgrund och syfte

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) framhåller att de nya reglerna syftar till att öka trafiksäkerheten.

"De regler som vi nu inför skickar tydliga signaler till ungdomar som kör A-traktor och underlättar även för polisen som ska övervaka att A-traktorn framförs på ett säkert sätt," säger han.

Ytterligare information

För att köra en A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet eller ett traktorkort. Fordonet ska också vara utrustat med en LGF-skylt och måste regelbundet genomgå besiktningar.

Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att den ska kunna gå fortare än 30 km/h.