Forskare varnar: Giftiga metaller upptäckta i tamponger

Johanna Ekman

6 dagar sedan

|

10/07/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En ny studie visar oroande resultat.

Det uppskattas att en kvinna i genomsnitt använder 10 000 bindor eller tamponger under sin livstid.

Denna konsumtion har varit kärnan i en omdebatterad diskussion världen över, vilken i vissa fall har lett till att tamponger och bindor gjorts gratis för kvinnor.

Nu är det dock inte de ekonomiska aspekterna som står i fokus, utan hälsan.

En ny studie från University of California Berkeley i USA har avslöjat spår av skadliga metaller i tamponger, vilket har fått forskare att slå larm.

Upptäckten av metaller som nickel, bly, kvicksilver, koppar och järn i tamponger väcker allvarliga bekymmer, eftersom dessa produkter är i direkt kontakt med slidan och därmed kan utgöra en hälsorisk.

Det rapporterar mediet Sky News

Studien omfattade 30 tamponger från 14 olika märken, och resultaten visade att inga av produkterna var utan anmärkningar.

Huvudförfattaren till studien, Jenni Shearston, belyser bristen på forskning inom området som problematisk, eftersom tamponger har stor potential att påverka folkhälsan.

Första studien i sitt slag

Denna studie är den första i sitt slag som undersöker tamponger för ett brett spektrum av metaller.

Resultaten varierade beroende på om tampongerna såldes i USA, Storbritannien eller EU, samt om de var ekologiska eller inte.

Forskningen visar att metallerna kan tas upp lättare via blod eller slemhinnor när de kommer i kontakt med slidan, vilket gör tamponger särskilt farliga om de innehåller skadliga ämnen.

Studien föreslår att metallerna kan komma från förorenad jord eller vatten som används i bomullsodlingen, vilken är råvaran i tampongtillverkning.

Vidare kan användningen av kemikalier för att bekämpa svampar, ogräs och skadedjur i bomullsodlingen, liksom blekmedel för att få bomullen vit, även de bidra till föroreningarna.