Putin motar nationalistisk våg i etniskt mångfaldiga Ryssland

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
I en våg av främlingsfientlighet utlöst av en nyligen inträffad terrorattack, uttrycker president Putin sin oro över nationalistiska utrop, och understryker det hot de utgör mot Rysslands mångetniska harmoni.

Rysslands president har offentligt fördömt uppgången av nationalistisk retorik inom landet, specifikt riktad mot uppfattningen att "Ryssland endast är för ryssar."

Hans kommentarer kommer i kölvattnet av ökad främlingsfientlig känsla efter terroristattacken vid Crocus City Hall, en händelse som har spätt på spänningarna och lett till en diskriminerande backlash mot personer från Tajikistan. Detta rapporteras av TASS.

Putins varning

Putin tog upp frågan direkt och påpekade mångfalden i Rysslands befolkning, som omfattar cirka 190 etniska grupper.

Han varnade för farorna med att ge efter för splittrande ideologier, och hävdade att sådana attityder hotar att riva sönder nationens samhällsväv.

"Så fort vi börjar genomföra dessa destruktiva tankar... kommer vi att förstöra landet," sa Putin, och betonade att det ryska folket skulle lida mest av en sådan splittring.

En ökning av främlingsfientlighet

Omedelbart efter terrorincidenten, som tillskrivits gärningsmän av tajikisk härkomst, har en påtaglig ökning av anti-invandrarsentiment observerats.

Detta har mest märkbart manifesterats i vardagliga interaktioner, med rapporter om att taxikunder i olika ryska regioner vägrar service från förare med tajikisk bakgrund, med hänvisning till säkerhetsbekymmer.

Dessa utvecklingar har lett till att ryska myndigheter har meddelat strängare åtgärder för att reglera inflödet av migranter, ett drag som redan har sett ökad polisaktivitet och gripanden vid inresepunkter som Moskvas Sheremetyevo-flygplats.

Påverkan på centralasiatiska medborgare

Reaktionen har inte begränsats till interna åtgärder. Efter incidenten och den följande nedsläckningen har den kirgiziska regeringen rått sina medborgare att undvika onödiga resor till Ryssland, med hänvisning till de förhöjda säkerhetsåtgärderna och den rapporterade dåliga behandlingen av gripna på flygplatsen.

Denna rådgivning, tillsammans med rapporter om hård behandling mot individer från Kirgizistan, Ukraina och Tadzjikistan, understryker de bredare konsekvenserna av Rysslands nuvarande säkerhetsställning på dess relationer med grannländer.