Förkortade väntetider på akuten: "Endast" 72 minuters väntetid

12/02/2024 11:03

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Väntetiderna har förkortats.

Mest läst idag

På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har en imponerande förbättring noterats i hur snabbt patienter får träffa en läkare på akutmottagningen.

Genom omfattande förändringar i arbetssätt och ökat samarbete har sjukhuset lyckats minska väntetiderna från 102 minuter till 72 minuter, en förbättring på hela 30 minuter. Det rapporterar Mitt i.

Denna framgång beror på flera faktorer, inklusive effektivare patientflöden tack vare ökat samarbete mellan olika verksamhetsområden, schemaförbättringar, och en ökning av tillgängliga specialister som arbetar runt klockan.

Verksamhetschef Malin Mörner uttrycker entusiasm över framstegen och försäkrar att sjukhuset är inställt på att fortsätta förbättra servicekvaliteten för patienterna.

Trots dessa framsteg, konfronteras Karolinska i Huddinge med utmaningen att deras väntetider fortfarande är de längsta bland regionens akutsjukhus, med en medianväntetid på 60-65 minuter.

Detta jämfört med andra sjukhus, som Södertälje sjukhus där 53 procent av patienterna är klara inom fyra timmar, medan endast 26 procent av patienterna på Karolinska i Huddinge avslutar sitt besök inom samma tidsram.

Ytterligare insikter i väntetidsproblematiken inkluderar att ungefär en tredjedel av alla akutbesök resulterar i att patienten blir inlagd.

Brist på vårdplatser kan leda till att patienter tillbringar längre tid på akutmottagningen, vilket bidrar till de ökade väntetiderna.